Woning Aanpassen als je Ouder Wordt: Dit Moet je Weten over de Vergoeding!

Woning Aanpassen als je Ouder Wordt: Dit Moet je Weten over de Vergoeding!

Woning aanpassen vergoedingen – aangepaste badkamer. (Foto 123rf.com  op DroomHome.nl)

Oudere mensen hebben vaak extra hulpmiddelen in huis voor de veiligheid. Er wordt bijvoorbeeld een douchestoel gemonteerd en extra stangen om te helpen bij het opstaan. Je huis veiliger maken als je ouder wordt is heel nuttig. Maar wist je dat je (een deel van) de kosten soms vergoed kunt krijgen?

Een ergotherapeut om te zien of de aanpassing nodig is

De eerste stap is natuurlijk kijken of de aanpassing echt nodig is. Hierbij kan een ergotherapeut helpen. Als je de zorgverzekering vergelijken gaat,  zie je dat ergotherapie bij de meeste verzekeraars in het basispakket zit. Je kunt 10 uur hulp krijgen van een ergotherapeut. De ergotherapeut bekijkt je thuissituatie en beoordeeld of je echt aanpassingen nodig hebt. Is zijn oordeel dat je aanpassingen nodig hebt, dan is dat vaak een zwaarwegend argument bij de gemeente om vergoeding te krijgen. Het is dus zeker de moeite waard om zorgverzekeringen vergelijken 2019, want dat kan je veel geld besparen.

Vergoedingen via de WLZ

De WLZ is de Wet Langdurige Zorg. Hier kom je bijvoorbeeld in terecht als je gehandicapt bent of als je na een ongeluk langdurig moet revalideren. Je hebt daarbij 24 uur per dag zorg en aandacht nodig. Je krijgt bijvoorbeeld vergoeding voor het verblijf in een revalidatiekliniek. Maar vaak is het voor mensen prettiger om thuis te zijn. Als dat kan door het aanpassen van de woning, worden die aanpassingen in veel gevallen vergoed via de WLZ. Dat geldt echter alleen voor specifieke hulpmiddelen, niet voor luxe middelen of middelen voor algemeen gebruik.

Vergoedingen via de WMO

De WMO is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat mensen die wat minder rijk zijn ook goede voorzieningen krijgen. De meeste aanpassingen aan de woning voor ouderen worden via de WMO vergoed. Zoals gezegd kan het oordeel van een ergotherapeut doorslaggevend zijn. De gemeente beoordeelt de situatie en bepaalt of de aanpassingen nodig zijn. De wet stelt dat verzoeken alleen geweigerd kunnen worden na een gesprek met de betrokkene(n). Je kunt de situatie dus wel zelf uitleggen. De vergoeding is inkomensafhankelijk. Hoe rijker je bent, hoe groter het deel dat je zelf moet betalen.

Alternatief: vergoeding voor verhuizing

De gemeente mag ook weigeren het huis aan te passen als er een ander alternatief is. Stel je voor dat je een traplift en een tillift nodig hebt. Dan kan de gemeente besluiten dat die zaken in jouw huis gewoon te duur zijn en niet vergoed worden. Als alternatief biedt de gemeente je dan een verhuisvergoeding aan: een bedrag dat de verhuiskosten vergoed naar een woning waar de aanpassingen al in zitten of waar de aanpassingen niet nodig zijn.

Welke vergoeding je krijgt voor aanpassingen in huis, hangt van verschillende dingen af. De mate waarin ze noodzakelijk zijn speelt vooral een belangrijke rol. Verder is de reden van de aanpassingen belangrijk om te zien of ze vergoed worden door de WMO of de WLZ. Het verbreden van deuren, aanpassen van de badkamer of verlagen van de keuken wordt meestal vergoed uit de WMO. Verder verschilt het ook per verzekeraar of losse items rechtstreeks door de verzekeraar vergoed worden.

Google+