Privacybeleid

Privacybeleid

Vanwege de privacywetgeving moeten bedrijven inzicht geven over hoe zij met persoonsgegevens omgaan. Hierbij uitleg over de manier waarop wij de gegevens van onze relaties gebruiken.

Er zijn enkele typen relaties te onderscheiden waarvan gegevens gebruikt worden voor praktische doeleinden. Het gaat hoofdzakelijk om contactgegevens voor communicatie per email, post, telefoon en eventueel sociale media.

- Abonnees van de email nieuwsbrief. Het betreft naam en email adres, zoals is opgegeven bij aanmelding en zoals die worden gebruikt bij adressering. Een abonnee kan zich specifiek aanmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief of gecombineerd bij deelname aan een prijsvraag. Deze aanmelding wordt bewaard. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich eenvoudig afmelden via een van de nieuwsbrieven. Hierna wordt onthouden dat u zich heeft afgemeld.

- Deelnemers aan winacties. Een deelnemer aan een winactie stemt bij deelname toe dat de contactgegevens (naam, adres) gebruikt mogen worden voor toezending van een eventuele prijs via post of email eventueel - indien dat is aangekondigd bij de winactie - door de partij die de prijs beschikbaar heeft gesteld. Ingezonden antwoorden mogen gebruikt worden voor publicatie (beeld en geschrift) en - indien dat is aangekondigd bij de winactie - doorgegeven worden aan de eventuele partij die de prijs beschikbaar heeft gesteld. Deze gegevens kunnen later niet meer worden verwijderd.

- Zakelijke relaties. Deze gegevens bevatten slechts de namen van contactpersonen. Voor het overige betreft het in plaats van persoonlijke informatie, zakelijke contactgegevens, informatie en correspondentie over voorstellen en contracten. De zakelijke informatie wordt 7 jaar bewaard en mag niet verwijderd worden. Deze gegevens kunnen inzichtelijk zijn voor administratieve controles.

In het bijzondere geval dat de gegevens overgedragen (moeten) worden aan derden, bijvoorbeeld een accountant, zullen nadrukkelijk afspraken worden gemaakt over het uitsluitend gebruik voor de betreffende toepassing en het niet verder mogen verspreiden van de gegevens.

Dit beleid kan periodiek worden aangepast. De laatste wijzigingsdatum is 25 mei 2018.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.

Google+