Hypotheek & Financiering

HYPOTHEEK HUIS TIPS

De financiering van het huis kan met verschillende soorten hypotheken geregeld worden, welke hypotheek past het beste bij jouw situatie! Hypotheek berekenen voor een maximale hypotheek met de laagste hypotheekrente? Heb je verschillende hypotheekoffertes ontvangen en nog behoefte aan een second opinion?

Hypotheek & Financiering – Hypotheek Huis Tips (Foto 123rf.com  op DroomHome.nl)

Nationale Hypotheekgarantie

De Nationale Hypotheekgarantie biedt zekerheid bij betalingsproblemen door werkeloosheid, scheiding, overlijden of arbeidsongeschiktheid. De NHG verkleint de risico’s die banken lopen op hypotheken, waardoor de banken een lagere hypotheekrente kunnen aanbieden voor een NHG-hypotheek.

De Nationale Hypotheek Garantie is de garantie op hypotheken bij koop van huis tot 265.000 euro in 2018. Voor huizen waar in energiebesparende maatregelen wordt gevesteerd, geldt de hogere grens van 280.900 euro. Het extra geld moet volledig gebruikt worden voor o.a. woningisolatie, zonnepanelen of HR ketel.


Lineaire Hypotheek

De klassieke lineaire hypotheek bouwt snel eigen vermogen op door aflossing van de hypotheek. Het restantbedrag van de aflossing wordt telkens verdeeld over de rest van looptijd, waardoor de hypotheekschuld snel lager wordt. De hoge woonlasten verminderen met het vorderen van de tijd, daarmee ook het belastingvoordeel van de renteaftrek.

Annuïteitenhypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek  is er zekerheid van volledige aflossing en blijven de (bruto) maand lasten de hele looptijd gelijk. Wel veranderd de samenstelling van de aflossing. De eerste jaren bestaat dit bedrag vooral uit rente, de laatste jaren wordt het afgeloste gedeelte van de hypotheekschuld groter. Veel belastingvoordeel in begin, later zullen de netto maandlasten stijgen door verminderde renteaftrek.

Aflossingsvrije Hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek zijn er lagere maandlasten omdat alleen rente wordt betaald en er niet wordt afgelost. Voor maximaal 75% van de executiewaarde van de woning kan er een aflossingsvrije hypotheek afgesloten worden. Vaak voorzien van een levensverzekering/overlijdens risicoverzekering. Het bedrag wordt in 1 keer afgelost aan het einde van de looptijd, door verkoop of uit ander vermogen. Groot belastingvoordeel door renteaftrek.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is aflossingsvrij en bestaat uit een geldlening en een spaarverzekering.  De (stabiele) maandlasten bestaan uit rente en premie. De hypotheek verstrekker vergoedt een rentepercentage op de spaarpremie, dat gelijk is aan de betaalde hypotheekrente. De hypotheek wordt met de uitkering van de verzekering afgelost aan het einde van de looptijd. Naast het spaardeel zorgt het overlijdensrisicodeel  dat bij tussentijds overlijden de schuld in één keer kan worden afgelost.

Spaargeld Garantieregeling

Eigen spaargeld inbrengen bij de koop van een woning voor lagere hypotheeklasten. Tot die tijd staat uw spaargeld op een rekening bij een bank. In Nederland geldt de garantieregeling voor uw tegoeden bij banken mocht deze eventueel failliet gaan.

GARANTIEREGELING: Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van EUR 100.000 per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). In het geval van een en/of rekening van twee personen geldt dit per persoon.

Levenhypotheek

De levenhypotheek is aflossingsvrij en verplicht een levensverzekering / kapitaalverzekering. Het hypotheekbedrag wordt aan het einde in 1 keer afgelost door het opgespaard bedrag. Maandlasten = de rente. Traditionele levenhypotheek werkt als spaarhypotheek. De spaarrente is niet gekoppeld aan de hypotheekrente, waardoor tekort of overschot kan ontstaan. Risico's door de levensverzekering ondervangen. Bij de populaire moderne levenhypotheek kan de gekoppelde kapitaalverzekering aangepast worden bij financiële en persoonlijke ontwikkelingen.

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een aflossingsvrije hypotheek, waar met de opgebouwde beleggingswaarde uit aandelenfondsen aan het einde van de looptijd het hypotheek bedrag afgelost wordt. U kunt risico lopen, daarnaast groot rendement mogelijk.

Hybride Hypotheek

De hybride hypotheek is een combi van de beleggingshypotheek en spaarhypotheek.  Keuzevrijheid om een deel van het op te bouwen hypotheekbedrag te beleggen en/of sparen, al dan niet voorzien van een overlijdensrisicoverzekering.

Effectenhypotheek

Voor mensen met beleggingservaring is de effectenhypotheek met zijn beleggingsvrijheid, lagere kosten maar hogere risico's eventueel een optie. De effectenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije-hypotheek met een effectendepot en een overlijdensrisicoverzekering.

KredietHypotheek

Een lening afsluiten op basis van overwaarde, met uw huis als onderpand. Het verstrekte krediethypotheek bedrag is meestal in de vorm van een doorlopend krediet. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Rente is aftrekbaar bij besteding voor verbouwingen en/of onderhoud aan uw huis.

Halal Hypotheek

Murabaha Financiering, aankoop op afbetaling: De client komt met verkoper van het huis de prijs overeen. De bank koopt het huis en verkoopt het onmiddellijk aan client door voor een hogere prijs. Prijsverschil wordt bepaald door de eerste betaling, aantal jaren waarin afgelost gaat worden en waarde van de woning. Geen renteaftrek.

Ijara Financiering, huurkoop / leaseovereenkomst: De client komt met verkoper van het huis de prijs overeen. De bank koopt het huis. Het eigendom van de woning gaat over naar client, tegen de originele prijs, aan het einde van de overeengekomen periode, waarin deze betalingen en huur voor het gebruik van het huis afgedragen heeft. Geen renteaftrek.

Met alle verschillende vormen hypotheken en de noodzaak deze af te stemmen op je persoonlijke financiele situatie kun je wel wat advies gebruiken. Gelukkig bieden verschillende banken en adviesbureaus hypotheek advies op maat.

Google+