IKEA Woononderzoek: Goede Wifi is Thuisvoelen

IKEA Woononderzoek: Goede Wifi is Thuisvoelen

Ikea woononderzoek: Goede Wifi is je Graag Thuisvoelen! – MEER Ikea… (Foto Ikea  op DroomHome.nl)

Niet de muren, het dak en de voordeur, maar de mensen waarmee je samenleeft in huis maken dat je je daar thuis voelt. Dat blijkt uit het derde IKEA Life at Home Report*.

Je huis gaat veel verder dan de fysieke ruimte. Bijna de helft van de respondenten (48%) denkt bij thuis aan de plek waar zij de meest belangrijke relaties hebben. Dat die relatie ook online kan zijn, blijkt wel uit het feit dat 23 procent van de ondervraagden goede wifi belangrijker vindt dan een fysieke plek om vrienden en familie te ontvangen.

IKEA is altijd nieuwsgierig naar het leven van mensen thuis. We willen begrijpen wat een huis een thuis maakt, wat mensen echt nodig hebben en wat hun dromen en wensen zijn. De inzichten uit het IKEA Life at Home Report gebruiken we voor het design en de ontwikkeling van onze producten. Het doel? Een beter en betekenisvol dagelijks leven thuis creëren”, zegt Marcus Engman, Design Manager bij IKEA.

“IKEA is altijd nieuwsgierig naar het leven van mensen thuis. We willen begrijpen wat een huis een thuis maakt, wat mensen echt nodig hebben en wat hun dromen en wensen zijn.”

Sociale relaties en wifi
Het belangrijkste inzicht uit het onderzoek is dat je thuis voelen geen fysieke, maar een sociaal-emotionele ervaring is. Relaties spelen daarin een belangrijke rol. Mensen met goede relaties zijn meer tevreden over bijna alle aspecten van het leven thuis: de leefsituatie, het welzijn en hun huis als fysieke ruimte. Maar, de sociale relaties moeten in balans zijn met de tijd die je alleen thuis doorbrengt. Mensen hebben privacy nodig om zich goed te voelen. Dankzij technologie is fysieke aanwezigheid geen vereiste voor een sociale relatie. Bijna één op de vier mensen vindt dat goede wifi essentieel is om je ergens thuis te kunnen voelen. Eén op de vijf vindt het zelfs belangrijker om online in contact te blijven met familie en vrienden, dan ze thuis uit te nodigen. Dat we thuis steeds meer onze smartphones en tablets gebruiken, is zowel een zegen als een vloek voor onze relaties. Een zegen omdat we onze relaties online in stand houden en een vloek, omdat we meer aandacht besteden aan de digitale vriendschappen dan aan degenen naast ons op de bank.  

Wat is het thuisgevoel?
Je huis heeft een bepaalde geur of klank waardoor je een thuisgevoel krijgt. Zo geeft muziek luisteren 65 procent van de jongeren (18-29 jaar) een gevoel van thuis. En denkt 40 procent bij een bepaalde geur aan thuis. In het IKEA Life at Home Report benadrukt Marieke Sonneveld van de Technische Universiteit Delft dat alle zintuigen meespelen in het thuisgevoel. “Naast zien, horen, ruiken en proeven is aanraking heel belangrijk. De ene deur gaat makkelijker open dan de ander. Of je voelt je meer thuis in een comfortabele stoel dan in een elegante stoel die veel ‘afstandelijker’ aanvoelt.” Is het een reden om uitsluitend te kiezen voor zacht en comfortabel design? “Nee, want dat zou ons gevoel alleen maar vervelen. We hebben juist tegenstellingen en uitdagingen nodig om van ons huis een thuis te maken.”

 * Het IKEA Life at Home Report gaat over wat een beter dagelijks leven thuis inhoudt. Dit onderzoek is in april en mei 2016 uitgevoerd onder meer dan 12.000 respondenten in de leeftijd van 18-80 jaar uit Berlijn, Londen, Madrid, Moskou, Mumbai, New York, Parijs, Shanghai, Stockholm, Sydney, Toronto en Zurich.  Bron: Ikea.nl

Google+